Civitas Imaginarium KADK KKA 2017 Projektet styrer mod at blive en kunstnerisk installation der reflekterer over byens rum, bygninger, såvel som pladser, gader og stræder. En imaginær by undersøgt i dens helhed og dens enkelte dele. En undersøgelse af byens karakter, form, udtryk, muligheder, organisering, muren, enheden og helheden. En karakter afføder en ny brik i byen. Et eksisterende materiale sætter sit aftryk i det nye. Byen gror, den vokser. Af en generation fremkommer en ny. Et barn gør oprør med sine forældre. Den imaginær by afspejler virkelighedens konflikter i den urbane spilleplade. By-installationen stiller spørgsmål til sig selv? Har jeg brug for regler, lokalplaner, ensretning, harmoni, hvor mange hensyn skal man tage, er der plads til alle i min by? Hvordan skal jeg organisere mig. På en mur eller i karréstruktur. Skal jeg stå som 1000 fritstående punkter. Hvordan håndterer man at være flere om at bygge i dette offentlige rum. Hvad skal man blive enige om? Hvilke organisationsformer kan bringes i spil? Hvad skal jeg indeholde? Hvilke funktioner behøver jeg og hvilke arketype består jeg af? Punktet, stangen og rammen. Boligmassen og betydningsbærende offentlige bygninger. “One can say that the city itself is the collective memory of its people, and like memory it is associated with objects and places. The city is the locus of the collective memory” -Aldo Rossi Byen bearbejdes som en kollektiv proces, hvor byens udvikling skal opstå, følges og udvikle sig gennem samarbejdet og samtalen. Disse sammenstillinger bliver et kollektivt udsagn om øjebliksbilleder af bystrukturer. De viser hvordan øjebliksbilleder afføder en situation, der kan presses og udfordres, og dermed være en læringsprocess om byens udfoldelsesmuligheder. Individuelt produceres der spillebrikker i form af bygninger, der udformer sig til et kollektivt udsagn når de tilføjes til spillepladen. Når brikken kommer i spil, udgår ejermanden, og brikken tilhører nu byens evige og øjeblikkelige foranderlighed. Igennem opsatte dogmer undersøger vi byens potentialer og udfordringer. Byen skal udsættes for en masse forsøg, der inden for sit område skal overholde visse regler der opsættes, og dermed bliver dogmet en katalysator for byens udvikling, hvor forskellige regler medfører forskellige reaktioner. Mængden af materiale er afgørende for, at projektet kan lykkedes med at afføde en refleksion over byen, der kan føre os videre til næste fase. Ligeledes er hastigheden i produktionen vigtig; står byen stille på pladen for længe punkterer projektet.
HOME