HOME
innpakning Poetikk 1. semester kunst & arkitektur Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserverin nnpakningen har en basal tilknytting til arkitekturen. I Vitruvius´s andre bok, beskri-ver han dannelsen av hjemmet. Han forteller hvordan oppfinnelsen av ilden samlet menn i ring rundt bålet: «Therefore it was the discovery of fire that originally gave rise to the coming together of men, to the deliberative assembly, and to social intercour-se…and also in being able to do with ease whatever they chose with their hands and fingers, they began to construct shelters.» Mennesket skilte seg fra dyrene ved at de som oppreiste og oppfinnsomme vesner kunne konstruere flater som kunne beskytte dem fra ytre elementer. Innpakningen, ble et skille mellom mennesket og naturen, og en differensiering av eksteriør og interiør. Som oftes møter vi innpakningen i hverdagslige situasjoner: Når man pakker inn julegaver, eller legger folie over middagsrester. Vi tildekker våre biler i forberedelsen mot vinteren. Vi pakker våre skolebøker inn i fargerikt papir som speiler våre særegne uttrykk. Arbeidet i å pakke inn noe, blir karakterisert som noe nært og kroppslig da vi ikke kan unngå å kjenne på stoffets tekstur. Skalaen relaterer seg i de fleste tilfeller til en mindre, menneskelig skala, men vi finner også eksempler på innpakning i en be-tydeligere større grad. Et godt eksempel på dette er «Scaffoldning,» som er beskrevet som et midlertidige stillas tildekket av et klede for å beskytte en underliggende fasade i et midlertidig tidsrom. Hva om vi undersøker innpakningen som begrep i en større skala, tett tilknyttet arkitektur?