Arkitektkonkurranse side om side 2019 Byhuset forteller stedets historie og legger til rette for å bevare områdets verdier og karakter. Prosjektet er et byhus med leiligheter og tilhørende fellesarealer, atelier og offentlige program. Huset er egnet for beboere som ønsker å være del av et tett felleskap med andre og byen i et inkluderende og kreativt miljø. Prosjektets design integrerer seg mellom de klassisistiske byhus og de historiske industribygg, med en iøynefallende fasade som trekker besøkende inn gjennom en sentrert port. Fra baksiden mot plassen til det gamle elektrisitetsverk, dannes det et gårdsrom foran caféen og atelieret som kan benyttes ved arrangementer. Dette trekker byen inn bak fasaden, på maskinen av hva som befinner seg bak. Huset ønsker å bygge videre på adelsgades nåtidige og voksende karakter med et sentralt tema innenfor kunst og design. Huset fungerer både som galleri og verksted, og etablerer et dynamisk kretsløp hvor beboeren er med på å skape og utstille samtidig som offentligheten trekkes med inn i prosessen. Fasaden til gaten er utstyrt med et ledig lerret som venter på å bli kledd av et relief skapt av lokale kunstnere. Bak fasaden mot gaten trer man inn i et intimt gårdsrom som kan minne om tiden innen saniteringen. Fra 1. Sal bor folk tett, og har alle overblikk over gårdmiljøet. De tidligere industribygg gjengir seg i trappekjerner, altaner og teknikk rør som kiler seg ned langs bygningskroppen.
HOME