Villa Matroyoshka Byhus, KKA forår 2018 Matroyoshka dukke, russisk stablings-dukke av tre. Leiligheter/kollektiv med offentlig program i stue-etasje. Byhuset speiler byens kompleksitet av «multi-skalaer» som hver i seg har en forskjellig grad av tid størrelse og hastighet. Byhusets form består av 3 sett beholdere av ulik skala. Huset ønsker å arbeide med møtene og grensene som oppstår i kollisjonen av beholderne, og belyse det lokale i huset samtidig som det speiler byen som et sted med sammensetninger som danner den urbane kompleksitet. Et urbant site er dynamisk, med ulike elementer som trekker, brer seg utover, stopper. Urbanitet viser til et matrix med ulike krefter. Det er en fusjon av krefter. Det blir diskutert blant byens planlegger hvor stor bestemmelsesrett de ulike aktørene skal ha for byen: investorene, politikerne, arkitektene og beboerne. Aktørene arbeider hver i for seg også fra forskjellige skalaer, fra de helt store bestemmelser, til de små. Sitet er knutepunktet mellom Frederiksberg, Nørrebro og Nordvest. Fragmenter av Butikklokaler og midlertidige daglivareforetninger, tunge karrére og Arne Jacobsens fabrikk tilknyttet den bioteknologiske industrien. Åpne lapper som tyder på at noe skal til, tankstasjoner som henviser til et sted litt i utkanten av byen. Ikke for tett, ikke for åpent. Infrastruktur med banen, veinett og sykkelstier. Forskjellige hastighet, forskjellig utbredelse. Det er en blanding av det planlagte og tilfeldige møter som gjør byen kompleks. De ulike skalaene, fra de planlagte til de tilfeldige, utfyller hverandre, og møtes i mellomrommene. Ved å flytte fokuset til grensene, kan man tvinne inn byens, og også husets multi-skala fragmenter sammen til en katalysator for møter.. Villa Matroyoshka er en platform for en interaksjon av forskjellige strukturer tilknyttet en særlig karakter. Huset vil gjentolke områdets masker, i form av fasader med særegne utrykk. Huset skal sees som et verk som blir til gjennom et lengre tidsperspektiv, og kan romme de forskjellige kreftene som oppstår i byen i et samspill og kollisjon av hierarkier. Skala 1 - ytre grense, 500 år Skala 2 - ytre beholder, 100 år Skala 3 - indre beholder, romlige forløp, 20 år Skala 4 - menneskelig skala, bebodd, 5 år
HOME